0 x 0

Tall for skogåret 2011

Statens landbruksforvaltning har nå laget en oversikt over skogåret 2011. Både hogstvolum og pris har steget noe fra året før. 

Hovedtallene ligger her: