0 x 0
allskog__dsc8514_web
- Nå er det gode tider for host med rekordhøye priser på sagtømmer, sier administrerende direktør, Snorre Furberg

Tidenes prisoppgang på tømmer

Det internasjonale trelastmarkedet har utviklet seg særdeles positivt for skogeierne. Høy etterspørsel og redusert tilbud gir tidenes prisoppgang på sagtømmer. Nå er tiden inne for å kontakte din skogbruksleder!

- Sagtømmerprisen som gjelder ut august er rekordhøy. Målt i nominelle kroner har sagtømmerprisen aldri har vært så høy i moderne tid, sier Snorre F. Furberg, administrerende direktør i ALLSKOG SA.

Prisoppgangen skyldes blant annet høy byggeaktivitet i Europa og USA. Samtidig som etterspørselen har økt, er tilgangen på trelast redusert. Tilbudet av tømmer og trelast i Norge påvirkes av internasjonale forhold, som for eksempel barkebilleangrep i Europa og Canada, endret eksportstrategi i Russland og etterspørsel i Kina.

- Det vi ser nå er en ekstrem prisendring. Sagtømmerprisen har økt med 50-60 kroner per kubikkmeter, og det vil kunne gi 25 prosent økning i skogeierens nettofortjeneste fra en skogsdrift, sier Furberg.

Forut for prisoppgangen ble det også gjort endringer i industriens klassifisering av tømmer, det såkalte sagtømmerreglementet. Som følge av dette kan 5-15 prosent mer av tømmeret som tas ut av skogen bli klassifisert sagtømmer, som gir høyere salgspris enn såkalt massevirke (se faktaboks).

Tømmerprisene varierer hele tiden, og i ALLSKOGS markedsområde, Midt- og Nord-Norge, justeres de normalt to til fire ganger pr år.

Dersom du har hogstmoden skog og ønsker hogst, er det lurt å ta kontakt med din lokale skogbruksleder. Du finner enkelt oversikt over skogbrukslederne i ditt område inne på www.allskog.no/skogbruksledere. De vil kunne hjelpe deg videre i prosessen med mulig skogdrift.

fakta-sagtommer