0 x 0
mg_1602
Foto: Therese B. Kirkesæther/ALLSKOG

Tidsfrister for egenaktive skogeiere

Skal du drive skogen selv i vinter? Det er gode priser. For å sikre effektiv innkjøring og unngå virkesforringelse, trenger vi å vite din plan for vinteren.

For å maksimere kvalitet på virket, må vi ha oversikt over planlagt produsert volum og i neste omgang transportklart virke før vinteren takker for seg. Dette for å kunne planlegge og sikre god inntransport.
 
Ta kontakt med din skogbruksleder for å melde på hogst, og hvis du har spørsmål.
 
For å planlegge transport og ta vare på kvaliteten i virket, har vi for 2017 følgende frister:
  • 31. januar: Frist for å melde inn kontrakter for hogst vinter 2017
  • 20. mars: Siste frist for å melde transportklart for vintervirke (henteklart)
I 2016 har vi hatt 1 307 skogeiere i ALLSKOGs fylker med egen aktivitet i skogen. Til sammen representerer dette et volum på ca. 134 000 m³. Dette er en vesentlig aktivitet og viktig å ta med i planlegging av leveranseplaner til industrikunder og transportgjennomføring.
 
Vi ønsker alle et godt føre og en god arbeidsøkt i skogen i vinter.
 
ALLSKOG, desember 2016
Karin Klingenberg Hokstad,
markedssjef

Utdypende informasjon

Med en stadig tidligere vår, så er en del stor del av bilveislageret i april eksponert for biller tørkesprekker/brentskader pga. sol. Bilveislageret må være betydelig lavere ved starten av barmarkssesongen enn ved starten året. For å få til det har vi fordelt produksjonen jevnere over året og vi har satt rammer for den egenaktive produksjonen; vi trenger å vite planlagt aktivitet, og vi trenger å ha oversikt over volum henteklart per 20. mars.
 
Spørsmål og svar
 
Spørsmål:
Kan vi få utsatt siste frist for innmelding av vintervirke (henteklart)?

Svar:
Fristen for å melde henteklart er 20. mars og lik for alle.
 
Spørsmål:
Vi venter på bedre vinterføre og ser ikke for oss at volumet blir meldt henteklart innen 20. mars. Hvilken betydning har dette for henting og økonomisk oppgjør?

Svar:
For skogeiere som ønsker kontrahering av egenaktivt volum etter at fristen gikk ut, kan vi tilby avsetning til følgende rammer:
  • Vi garanterer energivirkepris for volum som kommer etter fristen. Får vi plassert volumet uten at kvaliteten forringes så avregnes virket etter de oppnådde priser og kvaliteter. Samtidig er det viktig her at vi ikke kan garantere transport før utpå sommeren.
  • For volum gjelder punkt 8 i kontrakten her også.
Spørsmål:
Det er meldt inn 16 m³ av sortiment 102 gran mv. prima og 18m³ av sortiment 140 gran sagt. Dersom et av disse sortiment blir under 15m³, blir jeg da belastet med 1 stk. småpartitillegg, og 2 stk. tillegg dersom begge sortiment blir under 15m³?

Svar:
Det er riktig.