0 x 0
jens-nicolai-jenssen
Jens Nicolai Jenssen, egenaktiv andelseier i ALLSKOG fra Hommelvik, Trøndelag

Tillegg for egenaktive skogeiere

Egenaktive skogeiere – skogeiere som driver skogen med eget utstyr på egen eiendom, hogger ca 10 % av det årlige volumet i ALLSKOG. Disse skogeierne er viktige ambassadører for skogbruket og ALLSKOG.

Etter innspill fra Malvik skogeierlag til årsmøtet i ALLSKOG i april 2018, og med unison tilslutning fra alle våre 80 skogeierlag, er det vedtatt at de egenaktive skogeierne skal få en ekstra godtgjørelse.


Fra 1. oktober 2018 innfører ALLSKOG derfor følgende tillegg:

·             Kr 10/m3,- ekstra for volum levert i periode mai til desember. Virket kontraheres løpende. Dette volum skal meldes transportklart etter de til enhver tid gjeldende frister.  Siste frist for å melde transportklart for denne perioden er 30.11.  

 ·             Kr 10/m3,- ekstra for volum levert i perioden desember til april. Virket skal være kontrahert før 30.1 og transportklart innen 20.3.  

Tillegget for egenaktive skogeiere gjelder kun for andelseiere i ALLSKOG SA.  

 

Les mer om tilleggene her.

Finn link til påmeldingsskjema, henteklarskjema og viktige tabeller her.