0 x 0

TINEs profilering av kartongsertifisering

TINEs kartongemballasje produseres av både FSC og PEFC sertifisert virke. FSC-sertifiseringen er eid av WWF, og er ikke tilpasset norsk skogbruk.

Alt tømmer hogd og omsatt gjennom skogeiersamvirket i Norge er sertifisert, gjennom PEFC-Norge. Det betyr blant annet at all hogst er planlagt ut fra strenge kriterier for å ivareta viktige miljøverdier gjennom en gruppesertifisering tilpasset alle landets skogeiere. At TINEs katong blir produsert av sertifisert virke er viktig, men det er beklagelig at de velger å profilere en ordning som favoriserer det svenske industriskogbruket framfor det europeiske gårdsskogbruket.

Skogeiersamvirket har derfor tatt opp denne saken med TINE, for å bidra til en god løsning for framtida for melkebønder og skogeiere i Norge.