0 x 0
tommer-flotes-over-vannet

Tømmerfløting i Storgrønningen

I sommer ble rundt 600 m3 tømmer fløtet på Storgrønningen på Høylandet. Storgrønningen er en innsjø i kommunene Høylandet og Overhalla i Nord-Trøndelag og er en del av Høylandsvassdraget. Skogen som ble hogget tilhører andelseier og lokallagsleder på Høylandet, Bård Håvard Viken.

Viken har vært skogeier og andelseier i ALLSKOG i 10 år, da familien flyttet tilbake til Høylandet og han overtok hjemgården. Til daglig driver han med melkeproduksjon og bygde nytt løsdriftsfjøs med melkerobot i 2016. I tillegg til melkeproduksjon har han en del skog og driver i all hovedsak som egenaktiv, der han hogger manuelt med traktor og vinsj hver vinter.

Tømmeret som skulle tas ut sto på en halvøy midt i Storgrønningen. Det var mulig å frakte hogstmaskin og lassbærer på terrenget, men en lassbærer med tømmer ville gitt store terrengskader på grunn av myr og bløtt terreng. For å få transportert tømmeret til bilveg og skåne miljøet på en best mulig måte måtte skogeier og skogbruksleder Ola Sigurd Grongstad tenke alternative måter for å frakte tømmeret fra hogstplassen til tømmerbilen. Flere metoder ble diskutert, og de landet på tømmerfløting som det beste alternativet.

Vi var veldig spente sier skogeier Bård Håvard Viken, og skogbruksleder Ola Sigurd Grongstad nikker samtykkende. Dette var nytt for begge to og de var jo ikke helt sikre på om dette kom til å gå som planlagt. Men de søkte råd fra personer som har vært med på dette tidligere, og gjorde alle nødvendige forberedelser.

-Ved fløting av tømmer må prosjektet planlegges godt sammen med skogbruksleder, sier Viken. Han var med i hele prosessen og hadde en egeninnsats ved utlegging av bom, sleping av tømmersløe og medhjelper med fløter-hake ved pålessing på tømmerbil. - Det er en tidkrevende jobb og man må være tålmodig, sier Viken. Men samtidig var det fint å kunne jobbe ute og se at det vi planla faktisk fungerte. Og egeninnsats er alltid bra, sier han.

- Ved sleping må en ta en vurdering på hvilken båt og motor som skal anvendes. Det må vurderes i forhold til hvor langt en skal slepe tømmeret og hvor mange m3 tømmer man kan ha med i sløa. Det er viktig å få slept tømmeret så raskt som mulig etter at det er fraktet ned i vannet. Dette gjelder spesielt for massevirket, noe av småvirket kan synke om det ligger for mange dager i vannet, forteller Viken. Det aller beste er om det er bilveg der virket skal tas opp, ellers blir det mye av og pålessing med lassbærer dersom lassbærer må transportere tømmeret i flere etapper.

Tømmeret ble fløtet til den andre siden av vannet. Der det var en skogsbilveg med en snuplass som lå gunstig til. På grunn av berg i vannet kunne tømmerbilen rygge så å si helt ned i vannkanten, uten å gjøre skade på terrenget. - Det lå godt til rette for rasjonelt opptak av tømmeret fra «lunneplassen» i vannet, noe som er viktig sier Viken. Det mer tid ting tar, det mer koster det. Det finnes heldigvis tilskuddsmidler gjennom kommunen for oss som velger å bruke tømmerfløting som metode. Det er jo noe mer kostbart enn det ville vært om tømmerbilen kunne kjørt helt fram. Det er noen flere operasjoner som krever tid, og tid koster penger.

Selv om det lå godt til rette for tømmerbilen, var nok dette en noe mer arbeidskrevende prosess enn tømmertransportøren er vant til. Litt spenning i hverdagen må til, sier Nils Arne Steen fra A. Steen Transport og ler. Han opplevde denne jobben som bra. Den var godt tilrettelagt og selv om ting tar litt lengre tid enn lasting fra en «vanlig» lunneplass, fungerte dette bra. – Jeg hadde god kontakt med både skogeier og skogbruksleder i forkant og underveis i prosessen, og du vet jeg har prøvd dette tidligere jeg for 15-20 år siden så jeg visste hva jeg gikk til!

Av de 600 m3 med gran som ble fløtet gikk sagtømmeret til Namsos og massevirket til Norske Skog på Skogn.

Som godt forberedte «førstereisgutter» på tømmerfløting gikk dette over all forventing for både skogeier og skogbruksleder. Skogeier Bård Håvard Viken har hatt fine dager i skogen under hogst og tømmerfløting, og sier at han gjerne kan gjøre dette på nytt så lenge forholdene ligger til rette for det! Vi har spart omgivelsene både for skader og tømmertransport med denne metoden, sier han stolt. Han er godt fornøyd med ALLSKOG, entreprenør Monrad Lassemo og transportør A. Steen Transport. - Kommunikasjonen mellom oss var bra og vi fikk gjennomført det vi satt oss som må, sier han fornøyd.