0 x 0

Tømmerkai i Ørsta

Det er et viktig fokus på utskipning av tømmer fra kai om dagen, når mange tusen kubikk vindfelt skog skal ut fra skogene på Vestlandet til skogindustrien i Trøndelag eller sørover. Kystskogbrukets Helge Kårstad har stått i spissen for kaiprosjektet i Kystskogbruket. Det kom 25 mill kroner til de første kaianleggene i revidert nasjonalbudsjett nå i vår, og nå ser det ut til at Ørsta er den første som blir realisert.

Dette er svært godt nytt for skogeierne i ALLSKOGs område, da alle de prioriterte kaianleggene er i vårt område.