0 x 0

Tømmeroppgjør juni

På grunn av ferieavvikling vil tømmeroppgjør for juni komme på konto 31.juli 2018.
Vi ønsker alle våre skogeiere en god sommer.