0 x 0

Tragisk dødsulykke i skogen i Ørsta

Den 24.august skjedde det ei tragisk ulykke i forbindelse med ei skogsdrift i Ørsta kommune i Møre og Romsdal, der Sjur Hamar (69) omkom.  Sjur var nabo der skogsdrifta pågikk, og ble truffet av et tre under hogsten.
ALLSKOG var ansvarlig for skogsdrifta, og våre tanker går i denne tunge tida til de sørgende i bygda, og først og fremst til familien.
Begravelsen vil finne sted fra Ørsta kirke torsdag 1. september.