0 x 0

Tre i høyden i byen

Skogen skal inn i byen og opp i høyden, Bergen og omegn boligbyggerlag ønsker å bygge verdens høyeste trehus. Innovasjon Norge satser på treinnovasjon. Les mer her: