0 x 0
allskog_dsc0639_web

Tror på hyggelige tømmerpriser på skogeierne

Ved inngangen til barmarksesongen er det gode utsikter til å gjøre en innbringende tømmerhandel. Salgsdirektøren i ALLSKOG holder det for sannsynlig at tømmerprisene vil øke enda noe mer.

ALLSKOG fikk en god start på året. Innmålt tømmervolum økte med 16 prosent i 1. kvartal 2023, sammenlignet med samme periode i fjor. Sagbrukene har gått for full maskin gjennom vinteren. Sett i forhold til årstiden er det er lite tømmer på lager. Sagbrukene har varslet prisøkninger på trelast.

– Grunnleggende sett er det viktigst for sagtømmerprisen at byggeaktiviteten tar seg opp lokalt. Den planen vi arbeider etter, er fortsatt normal produksjon og innkjøp av tømmer inn mot høsten, sier Jostein Smemo, salgsdirektør i ALLSKOG.

Trenger tømmer hele året

Industrien trenger tømmerleveranser også i sommerhalvåret. ALLSKOG betaler derfor 20 kroner ekstra per kubikk, såkalt barmarkstillegg, til andelseiere som avtaler hogst nå. Det er også høysesong for planting og ungskogpleie for å øke den fremtidige avkastningen.

Akkurat nå holdes det generelle forbruket igjen av pris- og rentestigning og energiknapphet. Bygge- og anleggsnæringen er blant de første til å merke det. Byggeaktiviteten i Norge er den laveste på ti år. Sagbrukene merker raskt problemer med etterspørselen etter trelast, men de som har mulighet til å eksportere, blir hjulpet av en svak kronekurs.

– Sagbrukene i Skandinavia står for øyeblikket i en særstilling med svak kronekurs mot dollar og euro. Det som er usikkert, er om eksporten går til å fylle slunkne lagre, eller om aktiviteten er forbruksstyrt og vil vedvare, sier Smemo.

Kamp om massevirket til høsten

Høsten 2022 var det mangel på fiber til europeisk industri, og prisene på massevirke nådde historiske høyder. Nå er det større balanse mellom tilbud og etterspørsel.

– Sluttmarkedene for treforedlingsindustrien har nok nådd toppen i denne omgang, og nedgang i forbruk påvirker markedene for avis, trykkpapir og emballasje, sier Smemo.

Papir- og smelteverksindustri i ALLSKOGs nedslagsfelt har gått som planlagt.

Årstiden gjør sitt, så det er for tiden ikke mye massevirke som går til brensel. Salgsdirektøren regner med at det vil se annerledes ut når høstkulden slår inn igjen.

– Tilgangen på energi er fortsatt en utfordring i Europa. Det forventes et trykk inn mot høsten som vil påvirke tilgang og etterspørsel etter massevirke og energivirke, sier Smemo.