0 x 0
adressa-vegkonferansen-25.aug15

Valgkamp og flaskehalser for tømmertransporten

ALLSKOG løfter fram utfordringene for tømmertransporten i valgkampen. På Valgdebatten til Skognæringa i Trøndelag på Norske Skog Skogn ble det stor fokus på flaskehalser i det offentlige vegnettet for tømmervogntog. Skognæringa trenger at veieierne tar tak i veglistene som regulerer begrensningen for vogntog, og skriver opp vegene, slik at tømmerbilene får kjøre med fulle lass. Også på Vegforum Trøndelags Vegkonferanse 24.august ble det viet stor oppmerksomhet til tømmertransport, og flere politikere kvitterte ut å bistå næringa i oppgradering av bruer på fylkesvegnettet under debatten.

   SVV Rrapport tømmertransport 2015
Statens Vegvesen har bistått skognæringa med en rapport som viser beregnede kostnader for å oppgradere fem prioriterte strekninger i Midt-Norge. Disse strekningene er spilt inn fra ALLSKOG og Transportselskapet Nord AS, og kan nå løftes opp gjennom Statens Vegvesens bistand til utredning. Vi har også fått bistand til å få åpnet enkeltstreknigner for tømmervogntog på 60 tonn og 24 meter.
Fv460 ved Orkanger Havn, som det nå skipes ut mye tømmer fra, samt innkjøring til MM Karton i Follafoss fra nord åpnes nå for effektiv transport fra 1.oktober i ny vegliste.

Under valgdebatten på Norske Skog Skogn oppfordret ordfører i Levanger Robert Svarva alle kommuner til å ta tak i veglista og bistå skognæringa til økt lønnsomhet. Mye kan gjøres med et enkelt pennestrøk, men det er også viktig å identifisere flaskehalser i vegnettet, slik at man får beregnet utbedringskostnadene og løftet dem frem for prioritering i budsjettene.