0 x 0

Valgkomitéen i Norske Skog foreslår Eilif Due som nytt styremedlem

På grunn av at Viken Skog tidligere i år solgte det vesentlige av sin aksjepost i Norske Skog har Helge Evju stilt sin plass i styret i Norske Skog til disposisjon. Valgkomiteen i Norske Skog har tatt Evjus fratreden til etterretning og har enstemmig foreslått Eilif Due som nytt styremedlem til generalforsamlingen den 25.april i år.

Eilif Due ble ifjor styreleder i ALLSKOG BA og har mange verv innen norsk landbruk. Han er sivilingeniør, bedriftsøkonom og gårdbruker på Levanger. Han har bakgrunn fra olje-, verks- og anleggsindustrien og kjenner etableringen av Norske Skog.
ALLSKOG har totalt 5 261 414 aksjer i Norske Skogindustrier ASA.

Dersom innstillingen fra valgkomitéen og styret tas til følge på generalforsamlingen, vil de styrende organer i Norske Skog etter årets generalforsamling ha følgende aksjonærvalgt sammensetning: 
 

Styret

Valgkomitéen

Eivind Reiten (leder)

Eilif Due

Siri Beate Hatlen

Finn Johnsson

Karen Kvalevåg

Åse Aulie Michelet

Tom Ruud (leder)

Ole H. Bakke

Helge Leiro Baastad

Kirsten Idebøen