0 x 0

Vedum følger opp skogpolitikken

Trygve Magnus Slagsvold Vedum fra Hedmark ble ny Landbruks- og matminister etter Lars Peder Brekk 18.juni 2012. Under Nordisk Ministermøte i Trondheim 27.juni holdt han sin første tale om skog og klima.

ALLSKOG er svært tilfreds med at Vedum følger opp og setter standarden for skogpolitikken, helt fra sin første tale. Skogbruket er en politisk styrt næring og er avhengig av tydelig og langsiktig politikk med gode rammebetingelser. Vedum kjenner viktigheten av dette.

trygve-sv-1.uttalelseom-skog-som-landbruksminister-28.juni12

Norden 2012 Logo

 

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum har møtt nordiske embetsmenn innen skogområdet til drøfting av sentrale skog- og miljøspørsmål. Skogseminaret ble arrangert i tilknytning til sommermøtet for Ministerråd for fiskeri, jordbruk, næringsmiddel og skogbruk i Trondheim. Vedum orienterte om den norske regjeringens politikk på området.
Seminaret tok for seg tre hovedtemaer - trebruk og stedsutvikling, skogbruk og biologisk mangfold og skogens rolle i klimapolitikken. På trebruksområdet ble både ny arkitektur og ny bruk av gamletrebygninger tatt opp. Det ble også gjort rede for kunnskapsstatus på skog og naturmangfold. Representanter for skogbruket redegjorde for sin miljøinnsats mens styreleder Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund redegjorde for Naturvernets syn på skogbrukets miljøutfordringer.
- Vi må ha et mer aktivt skogbruk i Norge. Vi må plante mer skog, vi må hogge mer skog og vi må bruke arealene. VI må også satse mer på sortsutvikling, sier Trygve Slagsvold Vedum.
Når det gjelder skogens rolle i klimapolitikken peker Vedum på at norske skoger binder mer enn halvparten av utslippene.
Det er et paradoksalt vi ofte snakker minst om det mest opplagte; nemlig skogens evne til å binde CO2, påpeker landbruks- og matminister Vedum.
- Det virker som vi ofte må starte ute – for eksempel ved vern av regnskogen, for å se poengene med skogen her hjemme, sier Vedum.
- Nøkkelen for å lykkes i skogbruket er et godt samspill mellom nærings- og miljøinteressene, mener Vedum.

(Saken er hentet fra LMDs hjemmeside)