0 x 0
apning-av-inno

Vi har flyttet inn i nye kontorer på Steinkjer, til InnoCamp!

Fredag åpnet InnoCamp på Steinkjer og vi har flyttet sammen med de andre bedriftene som jobber med skog og landbruk. 

InnoCamp ble høytidelig åpnet fredag 30. august. Her samles forskning, utdanning og næringsliv i et unikt samarbeid, samlokalisert på ett området der den gamle skogskolen på Steinkjer lå. ALLSKOG har flyttet Steinkjerkontoret vårt til bygget og vil være en del av et viktig nasjonalt skogmiljø. Store aktører som Nibio og skogavdelingen i Landbruksdirektoratet holder til i det samme bygget, sammen med Trøndelag 4H, Bondelaget, Kystskogbruket, Det norske skogfrøverk, KUN - Senter for kunnskap og likestilling. les mer om det her.

Ordfører i Steinkjer Bjørn Arild Gram, Fylkesmann i Trøndelag Frank Jenssen og representant for byggeier Torbjørn Skjerve åpnet bygget med samling av banner med forskning, utdanning og næring som erstatning for den tradisjonelle snorklippingen. Klar symbolikk! Her kan du i tillegg lese om hvordan InnoCamp og Nord universitet kan bli ledende innen bioøkonomi og grønn bærekraft.

 Den nye besøksadressen vår på Steinkjer er: Skolegata 22, 7713 Steinkjer