0 x 0

Vi venter på vegdirektoratet!

ALLSKOG har arbeidet lenge sammen med skognæringa for å sikre økt lengde og vekt for tømmerbiler. Nå ligger endringene i Vegdirektoratet og venter på å bli ferdigstilt. Under kan du lese om hvor mye skognæringa kan spare i transportutgifter når endringene kommer.

ALLSKOG oppfordrer Samferdselsdelsminister Marit Arnstad til å framskynde forskriftsendringene, slik at de kan tre i kraft senest 1.juli i år! 24 meter og 60 tonn er det vi trenger nå, og framover må modulvogntog vurderes for hele landet.

Nationen millioner kan bli spart med nye kjøretøyforskrifter febr13