0 x 0

Vil sende tømmeret sjøveien

Kystskogbruket leverte før jul en rapport til Landbruksministeren om potensialet for sjøtransport av tømmer ved utbygging av utskipningskaier. Ni av de 14 prioriterte kaiene er i ALLSKOGs område. Dagens Næringsliv skrev den 25.februar om saken.
Helge Kårstad, som er prosjektleder for flere infrastrukturprosjekter i Kystskogbruket mener det koster ni ganger så mye å frakte tømmer på bil som med båt. Her er det et enormt potensial for økt verdiskaping langs kysten.