0 x 0

Vinterbilveger og isveger

I store deler av landet er det nå enormt gode forhold for skogsdrift med lite snø og god tæle i jorda. Skogbrukets Kursinstitutt har gode råd for skogeiere som ønsker å tilrettelegge for skogsdrift på sin eiendom. Se veileder for vinterbilveger og isveger her.


Skogbrukets Kursinstitutt -Veileder for vinterveger