0 x 0

Vinteren står for tur

Nå står vinteren og egenaktivsesongen for tur. Skogeiere som selv drar ut i skogen sin og hogger om vinteren er viktige ambassadører for skogbruket. Mange skogeiere sitter nå klare for å gjennomføre hogst i egen skog når vinteren melder sin ankomst.

Volummessig står egenaktive skogeiere for rundt 10 % av ALLSKOGs årlige tømmeromsetning. Det ligger mye tradisjon og historie i det å drive skogen sin selv. ALLSKOG skal legge til rette for at også nye generasjoner kan hogge og stelle egen skog.

Reglement og tidsfrister for egenaktive

Vi anbefaler alle som tenker å hogge i egen skog i vinter til å delta på digital kappekveld før jul. Her vil du få en grundig gjennomgang av gjeldende kappereglement og annen nyttig informasjon. Invitasjon vil bli sendt ut i god tid på e-post, og det vil også legges ut som et Facebook-arrangement – så følg med!

De gjeldende reglene finner du til enhver tid på hjemmesiden og Min side. Videopptak av digital kappekveld med gjennomgang av kappereglementet finner du på hjemmesiden under digital kunnskap. Fargetabeller, dimensjon og leveringsbetingelser for ditt geografiske område finnet du her

Tømmerkontrakt og miljøquiz

Nytt av året er at alle skogeiere som skriver tømmerkontrakt må gjennomføre en miljøquiz i forkant. Alle som skal levere tømmer skal etterleve miljøkravene i Norsk PEFC skogstandard. Din miljøkompetanse som skogeier sjekkes gjennom spørsmål fra kravpunktene i skogstandarden, før du kan opprette tømmerkontrakt.

I år som i fjor skriver skogeier tømmerkontrakt via Min Side. Her finner du tømmerkontrakt uten skogsdrift (egenaktivkontrakt), og kan melde tømmer henteklart. Siste frist for å melde tømmeret henteklart/transportklart i vinterperioden er 20. mars. Det er fortsatt mulig å melde tømmeret henteklart etter denne datoen, men da garanterer ikke ALLSKOG for kvaliteten lenger.

Tillegg

Egenaktive andelseiere får et tillegg på 10 kr per kubikk (i tillegg til andelseiertillegget på kr. 20)

For å oppnå tillegg som egenaktiv må følgende kriterier oppfylles:

1.          Skogeier må være andelseier

2.          Virket skal være kontrahert innenfor de til enhver tids gjeldende kontraheringsfrister

3.          Virket skal meldes transportklart og være kjørbart innenfor de til enhver tids    gjeldende frister

4.          Virket skal drives av skogeier selv med eget utstyr

egenaktiv