0 x 0
Næsbø Skog AS

Bioenergi

Årlig benyttes over 3,5 millioner m3 av den norske skogen til ved. Vedproduksjon og annen bruk av skogens biomasse til varmeproduksjon erstatter bruk av andre energikilder. Elektrisk strøm kan da brukes til å drive maskiner og til belysning, og erstattes oljefyring med bioenergi, reduserer man store utslipp av CO2 i atmosfæren.

Bruk av bioenergi (ved, flis, pellets) fra de norske skogene, der man ved hogst planter ny skog er dermed klimavennlig. Regjeringen ønsker en større omlegging til klimavennlig energi og har satt store mål for økt bruk av bioenergi til oppvarming. Omlegging fra for eksempel oljefyring til bioenergi gir mulighet for å motta investeringsstøtte fra ENOVA

Ta kontakt med Nord Energi AS for å sikre en god overgang fra olje til skog i oppvarming.