0 x 0
banner-allskog.nobanner-blatt-2

Digital skogbruksplan

Bestill ALLMA


Er du ny
som skogeier?

Se våre filmer

Skogeierens Min side

Verktøy og informasjon for andelseierne
Logg inn

Gjødsling- et godt klimatiltak

Det ble gjødslet nærmere 12000 daa skog i Trøndelag i 2017. Også i 2018 kan skogeiere som ønsker det, gjødsle skogen.
Gjødsling i skog gir en meget god avkastning fordi det er relativt kort tid fra investeringtidspunkt til hogst
LES HELE SAKEN

Les også