0 x 0
egenaktiv

Egenaktive

Påmelding av hogst kan gjøres ved å fylle ut dette skjemaet
Henteklarskjema finner du her

Det er også mulighet for å ta kontakt med oss på 815 59 980 eller din skogbruksleder for å melde på hogst.

20. mars: Siste frist for å melde transportklart for vintervirke (henteklart) 


Toleransetabell sagtømmer 2018
Toleransetabell massevirke 2018

Levering av virke fra Nordland
Levering av virke fra Trøndelag, unntatt Fosen
Levering av virke fra Grong, Namdalen og Fosen
Levering av virke fra Møre
Laft for egenaktive 2018


I 2017 har 1.200 skogeiere i ALLSKOGs geografi drevet med egen skog. Til sammen representerer dette et volum på ca 110.000 m3. Dette er vesentlig aktivitet og viktig å ta med i planleggingen av leveranseplaner til industrikunder og transportgjennomføring. 

Send oss gjerne bilder på profilering@allskog.no slik at vi får vist din aktivitet i skogen i ALLSKOGs kanaler!