0 x 0
skogplanting-smal-2

Planter og Foryngelse

Etter hogst må skogen forynges. Det er to måter å forynge skogen på; enten ved å plante, eller ved å sette igjen enkelte frøtrær under hogsten, slik at skogen forynger seg selv. Dette sikrer kommende generasjoner nyttbar skog til størst mulig verdi.

Les ALLSKOGs brosjyre som gir svarene på mange spørsmål rundt skogplanting:
Plant mer skog

Ta kontakt med din skogbruksleder for råd om optimal foryngelse på din skogeiendom, om du trenger råd og bistand om du bør tilrettelegge for naturlig foryngelse, bestille skogplanting og få utført markberedning.

Bestillingsskjema planter

Myndighetene har flere tilskuddsordninger for å sikre skogressurser for kommende generasjoner og mer CO2binding i skog. Tilskudd til skogplanting, tilskudd til tettere planting som klimatiltak og tilskudd til suppleringsplanting om vær og vind eller gnagere har herjet i plantefeltene er tilrettelagt for eiere av skog. Skogfondsordningen kan også benyttes til å finansiere skogplanting. 

Ta kontakt med skogbruksansvarlig i kommunen skogeiendommen.  

Bestillingsskjema for skogplanter ligger også på Min side.