0 x 0
frivillig-vern

Frivillig vern

Frivillig skogvern er viktig for å sikre skogeiere avkastning fra skogarealer hvor høye miljøverdier hindrer eller begrenser skogbruk. Ordningen baserer seg på en enighet mellom Norges Skogeierforbund og Miljøverndepartementet, om at alt skogvern på privat grunn skal skje frivillig. Målet er å bevare det biologiske mangfoldet i norske skoger. Samtidig skal skogeier sikres riktig økonomisk erstatning.


Hvis du som skogeier ønsker å benytte deg av frivillig vern, tilbyr ALLSKOG gratis råd og bistand. Ta kontakt på tlf. 73 500 123 eller e-post firmapost@allskog.no.


Du kan også kontakte oss via vårt kontaktskjema.Prosessen starter med en dialog mellom skogeier og ALLSKOG, som gir råd og veiledning om ordningen med frivillig vern. Det avklares så langt som mulig om den aktuelle skogen tilfredsstiller kravene til et verneområde. Deretter bistår ALLSKOG med å framsette et tilbud om frivillig vern til miljøvernmyndighetene. Det er Fylkesmannen og Miljødirektoratet som avgjør om det tilbudte skogområdet kan vernes som naturreservat. Blir skogeier og vernemyndighetene enige inngås en avtale om frivillig vern.


Bistand og rådgivning i denne prosessen er gratis for skogeier. Fram til avtale om frivillig vern er inngått kan skogeier når som helst trekke seg og avslutte prosessen.

Etter at avtale om frivillig vern er inngått igangsetter Fylkesmannen den formelle verneplanprosessen med kunngjøring om oppstart og offentlig høring, hvor alle som ønsker det kan uttale seg til verneplanen.
Dette er et eksempel på en slik forskrift.

Dette må avtales med skogeier eller reforhandles.

For mer informasjon om frivillig vern er noe for deg, trykk her.

For mer informasjon om hvilke områder som prioriteres, trykk her.

For mer informasjon om frivillig vern, prosessen og erstattning se vårt produktark.