0 x 0
fig5_forestcoversnaasa

GIS-analyser og -tjenester

ALLSKOG utarbeider profesjonelle GIS-analyser på mange forskjellige problemstillinger. 

Eksempler på GIS-analyser er:
  • Hogstmoden skog i bratt terreng.
  • Avstand på hogstmoden skog fra vei.
  • Arealer ivaretatt gjennom Norsk PEFC skogstandard i forhold til produktiv skog i kommunen.
  • Symbolisere hogstmoden skog med hjelp av opplysninger om hogstklasse og kubikkmeter fra skogbruksplan.
Alle resultater presenteres som statistikk, fargelagte og symboliserte temakart eller digitale geodata etter ønske.

Vi tilbyr videre alle typer GIS-tjenester. Dette kan være:
  • Konvertering fra geodata i gamle systemer til vår nye skogbruksplan produksjonssystem Allma Plan. 
  • Digitalisering av gamle analoge (papir) kart.
  • Systematisere store datamengder.
  • Plotte kart innen A0-størrelse.
Som verktøy bruker vi som utgangspunkt ArcGIS programvare og formater, men kan også jobbe med å levere en rekke andre geodataformater. Med ArcEditor og 3D-Analyst har vi meget gode verktøy for gjennomføring av alle typer GIS-tjenester og –analyser.

For mer informasjon, kontakt Heidrun Miller.
E-post: heidrun.miller@allskog.no, tlf. 913 35 573.