0 x 0
gjodsling-krediteres-yara

Gjødsling av skog

foto: Yara

Meld interesse for skoggjødsling til din skogbruksleder før 14.mars 2021


Ny og bedre pris for skogeier - med 40 prosent statstilskudd!


Trøndelag Sør / Møre og Romsdal

Mob: 915 14 733 /

 

 

 

Rolf Stamnestrø

 

 

 

 

Mob: 951 55 639

 

Erik Gundersen

Trøndelag Midt

Mob: 957 62 290

Ivar Sagmo

 

Trøndelag Nord / Nordland / Troms

Mob: 970 08 322

 

 

Petter Elden


 

Allskog SA og Midtnorsk helikopterservice AS vil for en toårsperiode gjennomføre gjødsling av skog i Allskog SA sin geografi. Midtnorsk helikopterservice AS er et helikopterselskap med hovedkontor i Verdal, og Allskog SA ser fram til å samarbeide med lokale aktører som bidrar til lokal verdiskapning og kompetansebygging.

 

I statsbudsjettet for 2021 er det bla til to skogtiltak, gjødsling av skog og tettere planting etter hogst. Tiltakene er lansert i rapporten Klimakur 2020 og i Stortingsmelding om Norsk klimapolitikk, og regjeringen følger opp med iverksetting. Sats for det statlige tilskuddet forventes å være klart innen januar 2021.


Positive klimaeffekter 

Økt tilvekst gjør at skogen binder mer CO2. Netto binding ved en tilvekstøkning på 1,5 m3 pr. dekar er ca. 1000 kg CO2. Energiinnholdet i virke som har blitt gjødslet er ca. 15 ganger større enn den energi som går med til å produsere og spre mineralgjødselen. Skogsgjødsling som er riktig utført har ingen dokumenterte negative innvirkninger på miljøet. 

 

Skoggjødsling i 2021 i ALLSKOG

 

Meld interesse for skoggjødsling til din skogbruksleder innen 14.03.2021

Gjødsling i skog gir en meget god avkastning fordi det er relativt kort tid fra investeringstidspunktet til hogst. Gevinstene er:

 

  • Gjennomsnittlig økt årlig tilvekst på 0,15m3/daa/år.

  • Økt diameter til bedre betalte dimensjoner.

  • Økt m3 masse pr. dekar sammen med økte dimensjoner gir lavere driftspris.

 

 

Ved å benytte skogfondsordningen vil gjødsling i skog gi en årlig avkastning på 10-25 prosent før tilskudd.

I tillegg til ordinært statstilskuddbenytter man seg av skattefordelene ved å bruke skogfond.

 

Hva kan gjødsles:

 
  • Skog i hogstklasse IV eller ung hogstklasse V som skal stå i 10 år til før avvirkning. 

  • Vanligvis bonitetene F8 – F17 og G8 – G20. (F - furu, G- Gran)

  • Hogstklasse III som er tynnet for noen år siden.

  • Skog som er planta på grøfta myr som trenger et «puff».

  • Frisk skog med tilfredsstillende tetthet.

  • Se for øvrig brosjyren om skoggjødsling fra Skogkurs. 

  • De miljømessige forholdene ved gjødsling er beskrevet i Miljødirektoratets rapport M-714 «Målrettet gjødsling av skog som klimatiltak».

 

Ta kontakt med din skogbruksleder skogkultur for å registrere din interesse eller for å stille spørsmål:

 

 

Pris på gjødsling

 

Flyavstand 0 – 4 km  For andelseier   395 kr/daa

Ikke andelseier 410 kr/ daa

 

MINSTE AREAL PR. LANDINGSPLASS 135 DAA.

 

MINSTE ENHET 10 DAA.

 

VEI OG LANDINGSPLASS må være GODKJENT AV ENTREPRENØR.

 

SKOGENE GJØDSLES MED 55 KG OPTI-KAS SKOG PR. DAA.