0 x 0
gjodsling-krediteres-yara

Gjødsling av skog

Gjødsling av skogen øker CO₂-fangsten og verdien på tømmeret. Ta kontakt innen 1. mars for tilbud om gjødsling i 2023-sesongen.

Øker tilveksten med 1,5 kubikk per dekar, binder skogen enda et tonn CO₂. I 2023 gis det 50 prosent statstilskudd til gjødsling i skog som et klimatiltak.

Gjødsling i skog er også en lønnsom investering for skogeieren:

 • Økt diameter til bedre betalte dimensjoner.
 • Gjennomsnittlig økt årlig tilvekst på 0,15 kubikk/dekar/år.
 • Økt kubikkmasse per dekar sammen med økte dimensjoner gir lavere driftspris.

Med skogfond vil gjødsling gi en årlig avkastning på 10–25 prosent før tilskudd.

Hvilken skog kan gjødsles?

Gjødsling kan være aktuelt for disse skogarealene:

 • Sen hogstklasse VI eller ung hogstklasse V, som skal stå i 10 år til.
 • Vanligvis bonitetene F8–F17 og G8–G20.
 • Hogstklasse III som er tynnet for noen år siden.
 • Skog som er plantet på grøftet myr og som trenger et «puff».
 • Frisk skog med tilfredsstillende tetthet.

Bestill gjødsling av skog

Ta kontakt med din skogbruksleder for skogkultur:

Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal:

Sør-Trøndelag:

Midt- og Nord-Trøndelag, Nordland og Troms:

Hvordan gjennomføres gjødslingen?

ALLSKOG samarbeider med Midtnorsk Helikopterservice AS om gjødsling.

 • Vei og landingsplass må godkjennes av helikopterselskapet.
 • Helikopteret kan fly 4 km i radius fra landingsplass.
 • Det trengs et gjødslingsområde på minst 135 dekar for hver landingsplass.
 • Den enkelte bestanden som skal gjødsles, må være minst 10 dekar.

Energien i trevirke som har blitt gjødslet, er 15 ganger større enn den energien som går med til å produsere og spre mineralgjødselen.

Riktig utført skoggjødsling har ingen dokumenterte negative virkninger på miljøet.