0 x 0

helårsdrift

Stabil produksjon gir best tømmerpris til skogeier over tid.

En helårsdrift skal kunne være gjennomførbar uansett vær og føreforhold. Lunneplass og skogsbilveg, samt offentlig veganlegg som overtar der privat vei slutter, må være kjørbar hele året.

Ved å tegne kontrakt som "helårsdrift" får du et tillegg på kr 10,-/m3 innmålt volum eks. vrak. Pris avregnes lik gjeldende pris på avvirkningstidspunkt. Sporpuss skal være inkludert i driftsprisen.