0 x 0

Informasjon om EGEN eiendom

For å kunne gjøre gode beslutninger på din egen eiendom er det viktig med riktig grunnlagsinformasjon. ALLSKOG kan hjelpe deg med kartlegging av din eiendom.

Samtidig finnes det mange kilder som kan gi nyttig informasjon på mer generelt grunnlag. NIBIO har verktøy som kan gjøre hverdagen enklere for deg:
  • Med Gårdskart på internett kan du enkelt få arealoppgave over din eiendom. Med hjelp av denne tjenesten har du også muligheten til å sjekke om riktige eiendomsgrenser og gårds- og bruksnummer er koblet sammen. Skulle du finne feil, kan du melde inn til kommunen.
  • Kartverktøyet Kilden – til arealinformasjon gir mye nyttig informasjon i forskjellige kartlag. Zoom deg in på riktig område og begynn å hake av for de forskjellige kartlagene (der det er et plusstegn, finnes det flere kartlag under denne gruppen). Denne portalen har veldig mange forskjellig kartdatasett samlet, men merk deg at dette kun er offentlig informasjon. For informasjon unntatt offentlighet (som kubikk i bestand, MiS-forvaltningsforslag og sensitive rødlistearter, for eksempel hønsehauk) må du som skogeier likevel sjekke flere plasser.