0 x 0
stokkfjellet

kartanalyser og -tjenester

ALLSKOG utarbeider profesjonelle kartanalyser og -tjenester for sine skogeiere.

Eksempler på slike analyser er:
 • Hogstmoden skog i bratt terreng.
 • Avstand på hogstmoden skog fra vei.
 • Arealer ivaretatt gjennom Norsk PEFC skogstandard i forhold til produktiv skog i kommunen.
 • Symbolisere hogstmoden skog med hjelp av opplysninger om hogstklasse og kubikkmeter fra skogbruksplan.

Alle resultater presenteres som statistikk, fargelagte og symboliserte temakart eller digitale geodata etter ønske.

Andre karttjenester og analyser vi tilbyr:

 • Konvertering fra geodata i gamle systemer til vår nye skogbruksplan produksjonssystem Allma Plan. 
 • Digitalisering av gamle analoge (papir) kart.
 • Systematisere store datamengder.
 • Plotte kart innen A0-størrelse.
 • Lage eiendomskart
 • Hogstklassekart og bestandskart
 • Kart med symbolikk på kubikkmasse per dekar eller totalvolum per bestand
 • Jaktkart for valdet eller eiendom. Her kan poster legges inn på grunnlag av gamle papirkart eller ut i fra koordinater. Vi utarbeider papirkart i mange målestokker med ønsket bakgrunnsdata. Kartene kan leveres som papirkart eller i pdf-format. 

Som verktøy bruker vi som utgangspunkt ArcGIS programvare og formater, men vi kan også jobbe med å levere en rekke andre geodataformater. Med ArcEditor og 3D-Analyst har vi meget gode verktøy for gjennomføring av alle typer GIS-tjenester og –analyser.

 

Kontakt for jakt- og temakart

 
Adresse:
Poststed:
Postnr:
E-post:
Kommunenavn:
Gnr/Bnr:
Del med "," om du har flere Gnr/Bnr
Kommentar:
Telefon:
Telefon/mobil