0 x 0
kolbergjaktkart_a1_bannerwebside2-2

Jakt- og temakart

ALLSKOG tilbyr alle type kart for definerte områder. Eksempler på kart er dette:
  • Over eiendommen din ved oppstart av gårdsturisme.
  • Jaktkart for eiendommen eller jaktlaget. Poster kan legges inn på grunnlag av gamle papirkart eller ut i fra koordinater. Vi utarbeider papirkart i mange målestokk med ønsket bakgrunnsdata. Kartene kan leveres som papirkart eller i pdf-format. I tillegg kan vi legge inn jaktområdet ditt på Garmin GPS-er.
  • Kart med fargelegging etter hogstklasser.
  • Kart som symboliserer kubikkmasse/daa eller totalvolum i bestandet.

Kontakt for jakt- og temakart

 
Adresse:
Poststed:
Postnr:
E-post:
Kommunenavn:
Gnr/Bnr:
Del med "," om du har flere Gnr/Bnr
Kommentar:
Telefon:
Telefon/mobil