0 x 0

Årsmøte i ALLSKOG SA

Årsmøtet i ALLSKOG SA blir gjennomført 16.-17. april på Scandic Hell, Stjørdal

Årsmøtet starter mandag 16. april ca kl. 1800. Den formelle delen av årsmøtet foregår tirsdag 17. april fra kl 0800-16.00
Innkalling og saksdokumenter vil bli utsendt i tråd med vedtektene.

For spørsmål rundt årsmøtet, kontakt Oddny Estenstad på oddny.estenstad@allskog.no