0 x 0

Beregningsmodell for andelsinnskudd

Her legger du inn ditt produktive skogareal, deretter beregnes andelsinnskuddet automatisk.
Produktivt skogareal
Andelsinnskudd