0 x 0
allskog_banner_580_400px

avtal hogst nå

Vurderer du å ta ut tømmer fra skogen din? Ta gjerne en prat med en av våre dyktige skogbruksledere. Fra oss i ALLSKOG får du solid veiledning, basert på skogfaglig erfaring og kunnskap.

Siden høsten 2022 har prisen på massevirke steget betraktelig. Industrien betaler ekstra godt for å sikre seg tømmerleveranser også i sommerhalvåret. Eier du skog med mye massevirke, kan dette være et godt tidspunkt å ta ut hogstmoden skog.

Ta kontakt med din lokale skogbruksleder her!

Eller send oss en melding her, så tar vi kontakt.

ALLSKOG kan hjelpe deg med å kartlegge skogressursen din, og vi gir deg faglig funderte råd om når det er smartest å hogge.

For skogeierne blir det alltid best når vi i ALLSKOG kan «slå sammen» skogsdrifter.

Med drift på flere naboeiendommer blir det samlede volumet større, og vi slipper å flytte skogsmaskinene langt. Kostnadene blir lavere, og fortjenesten til skogeierne blir høyere.

Vi vet at forutsigbarhet ofte er viktig for deg som skogeier når vi skal gjennomføre en skogsdrift. Derfor legger ALLSKOG vekt på være pålitelig.

Skogsdrift foregår også på naturens premisser. Vær og føre er det ingen som kan kontrollere, men vi i ALLSKOG vil være forutsigbare – det skal bli sånn som vi avtaler.

ALLSKOG er totalleverandør av skogtjenester. Vi kjøper over tid alle typer virke, og vi tilbyr et bredt spekter av tjenester, som for eksempel skogbruksplaner, nyplanting, gjødsling, ungskogpleie, og rådgiving.

 

bilde_har-du-hogstmoden-skog_ta-kontakt-na