0 x 0
kampanje

Tidenes Prisoppgang på sagtømmer

Gjennom høsten og vinteren har det internasjonale trelastmarkedet utviklet seg særdeles positivt. ALLSKOG har fremforhandlet tidenes prisoppgang på sagtømmer for skogeierne.

Høy etterspørsel og redusert tilbud har gitt et historisk høyt prisnivå på trelast i Europa og USA.
For barmarksesongen 2021 medfører dette en betydelig prisøkning på sagtømmer også i Norge.

I tillegg til prisøkningen er det etter forhandlinger gjort forbedringer for skogeier i sagtømmerreglementet som innebærer at det kan tas ut 5-10 prosent mer sagtømmer i tømmerdriftene, og samtidig halveres utleggsandelene. Dette gir 10-20 kroner pr. kubikkmeter i merverdi for skogeier.


Har du hogstmoden skog? Ta kontakt med din lokale skogbruksleder her!

Eller legg igjen en beskjed til oss her, og vi tar kontakt med deg.

Dette er de viktigste endringene i sagtømmerreglementet:

  • Nye måleregler innebærer at sagtømmer nå deles inn i to kvalitetsklasser, mot tidligere bare en kvalitetsklasse. Dette vil gi et betydelig bedre økonomisk sluttresultat til skogeieren.
  • Den nye kvalitetsklasse 2 tolererer langt dårligere kvalitet på skurtømmer enn tidligere. Det tolereres blant annet noe råte i rotenden på stokkene, mer kvist, litt mer krok, litt føyre m.m.
  • Tømmer i kvalitetsklasse 2 reduserer volumet av utleggstømmer og massevirkeandelen i en skogsdrift, slik at sagtømmerandelen blir større.
  • Sagtømmerprisen er nå vesentlig enn høyere massevirkeprisen. Dette gir stor «prisspenning» som medfører at tømmer ned til minste tillatte toppmål er lønnsomt å legge i sagtømmer. Sagtømmer med stor avsmalning (spesielt skog som vokser i høyereliggende strøk) blir lønnsomt å legge i sagtømmerlunna og ikke i massevirkelunna slik det er når prisforskjellen på sagtømmer og massevirke er liten. Dette legger grunnlag for en økt sagtømmerandel i skogsdriftene og dermed bedre økonomisk sluttresultat for skogeieren.
  • De nye målereglene er særlig verdt å merke seg for skogeiere som har hoggbar skog på barmark, med lav sagtømmerandel grunnet skogens kvalitet. Denne skogen kan nå avvirkes med bedre økonomisk resultat enn tidligere virkepriser har tillatt.
bilde_har-du-hogstmoden-skog_ta-kontakt-na