0 x 0
allskog_fb_topbanner_820x312

ledige stillinger

hhhjijijiEr du interessert i en fysisk krevende jobb i skogen i sommer?

ALLSKOG og Skogselskapet i Trøndelag søker sesongarbeidere til å utføre skogplanting og ungskogpleie i sommer, i Melhus, Steinkjer og Namsos.

Vi ønsker å sette sammen lag på 2-4 personer som kan jobbe i ulike geografier for en periode på ca. 4 uker.

Vi søker deg som har stor arbeidskapasitet, liker å arbeide utendørs og som har et stort pågangsmot.

Arbeidsperioden vil være mellom midten av juni til midten av juli.

Det er en fordel om du har kjennskap til skogbruket som næring, men det viktigste er at du tåler fysisk hardt arbeid i all slags vær. Det er en forutsetning at du har førerkort eller klarer å komme deg rundt til oppdragene i kommunen selv.

Alle som blir engasjert må ta et digitalt kurs gjennom skogskolen.no, og opplæring vil skje i samarbeid mellom Skogselskapet og ALLSKOG.

Lønn er akkordbasert, i henhold til tariffen i Naturbruksoverenskomsten.

 

Søknad og CV sendes til ole.hestmo@allskog.no

 

Søknadsfrist 31 mars.

 

Er du skogstudent som ønsker ledererfaring?

ALLSKOG og Skogselskapet i Trøndelag søker engasjerte arbeidsledere som kan organisere skogplanting og ungskogpleie i sommer, i Mehus, Steinkjer og Namsos.

Som arbeidsleder vil du ha ansvar for 3-4 personer som skal gjennomføre ulike skogkulturoppdrag. Du skal sikre god kvalitet i gjennomføringen, og sørge for at de har det de trenger for å arbeide godt og effektivt.

Arbeidsperioden vil være mellom midten av juni til midten av juli.

Som arbeidsleder er det en forutsetning at du har kjennskap til skogbruket som næring, og en fordel om du er skogfaglig student. Du bør være en person som liker å samarbeide, og som liker å ta ansvar. Du må ha førerkort.

Du vil få grundig opplæring av Skogselskapet og ALLSKOG, og mulighet for å tilegne deg god kompetanse på praktisk skogbruk.

 

Lønn etter avtale.

Søknad og CV sendes til ole.hestmo@allskog.no

 

Søknadsfrist 31 mars.

Leder ALLSKOGservice Kirsti Hertzberg Glazer, mobil 90 90 10 17.

 

Søknadsfrist innen:----

Søknad med CV sendes til kirsti.glazer@allskog.no

Leder ALLSKOGservice Kirsti Hertzberg Glazer, mobil 90 90 10 17.

 

Søknadsfrist innen:----

Søknad med CV sendes til kirsti.glazer@allskog.no

Leder ALLSKOGservice Kirsti Hertzberg Glazer, mobil 90 90 10 17.

 

Søknadsfrist innen:----

Søknad med CV sendes til kirsti.glazer@allskog.no

Leder ALLSKOGservice Kirsti Hertzberg Glazer, mobil 90 90 10 17.

 

Søknadsfrist innen:----

Søknad med CV sendes til kirsti.glazer@allskog.no

Leder ALLSKOGservice Kirsti Hertzberg Glazer, mobil 90 90 10 17.

 

Søknadsfrist innen:----

Søknad med CV sendes til kirsti.glazer@allskog.noL

Skogbruksplanlegger

Vi har nå ei ledig stilling som skogbruksplanlegger.

Stillingen tilhører planavdelingen i ALLSKOG SA som er den ledende aktøren innen skogbruksplanlegging, skogkartlegging og skogtaksering nordafjells. For å styrke planavdelingens kapasitet og oppdragskompetanse, kunngjøres nå ei ledig stilling som skogbruksplanelegger med interesse for nytenking og teknisk utvikling med kontorsted Trondheim.

 

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder;

- Delta/lede skogtakseringsprosjekter ved hjelp av fjernmåling, flybildetolkning, både 2D og 3D.

- Feltarbeid, befaringer og miljøregistreringer etter MIS/NIN-metodikk, herunder tilrettelegging av datainnsamling i felt.

- Bearbeide feltdata og vedlikeholde all skogfaglig data i egen database.

- Vurdere tiltak som anbefales iverksatt/utføre behandlingsforslag ift. alder på skog/ungskog.

- Kartutarbeidelse og GiS-analyser knyttet til prosjektarbeid

- Tilrettelegging og leveranser av takstprosjekter i samarbeid med GIS-leder

 

Kvalifikasjoner;

- Høyere relevant utdanning på bachelor-/mastergradsnivå, men bred relevant erfaringsbakgrunn kan kompensere for manglende formalkompetanse.

- Erfaring med skog- og/naturrelatert prosjektarbeid

- Gjerne erfaring med taksering av skog

- Erfaring/kunnskap/interesse for GIS, gjerne Q-GIS og/ArcGIS

- Interesse for skog-, skogbruk og skogforvaltning

 

Vi søker deg som er;

- Etterrettelig, omgjengelig og ryddig

- Jovial, troverdig og tillitsvekkende

- Åpen og teamorientert

- Evner å håndtere flere arbeidsoppgaver samtidig

 

Det medfører noe reisevirksomhet i stillingen.

Se Finn-annonsen og søk her.

 

Biologisk rådgiver

Som biologisk rådgiver i Allskog vil du få bidra til å utvikle virksomhetens miljøarbeid og å arbeide med kartlegging og dokumentasjon av miljøverdier etter gjeldende registreringsmetoder.
Vi søker en samarbeidsorientert og løsningsorientert teambygger som evner å utfordre hverandre og ser muligheter sammen med andre.

Sentrale arbeidsoppgaver;
-Ansvarlig for naturtypekartlegging
-Videreutvikling av virksomhetens miljøarbeid
-Feltarbeid og feltregistrering basert på NIN-metodikk
-Miljøregistrering i skog, MIS
-Utadrettet kontakt og rådgivning
-Konsekvensutredninger og biologiske rapporteringsoppgaver

Ønsket utdannelse og erfaring;
Vi tror du har høyere utdanning, gjerne innen biologi, økologi, naturforvaltning eller skog.
Du har god økologisk forståelse og bred artskunnskap innen terrestriske økosystemer. Vi ser også for oss at du har kunnskap og interesse for skogøkologi, skogbruk, miljø- og næringsinteresser i skog. Har du erfaring med feltarbeid, herunder innsamling av miljødata og utarbeidelse av biologiske rapporter, er det ønskelig.
Videre ser vi gjerne for oss at du har erfaring med naturkartlegging, evt. viser interesse for å tilegne deg nødvendig kompetanse/ferdigheter for slikt arbeid.

Du er selvstendig og har evnen til å reflektere over problemstillinger sammen med andre. Vi ønsker du kommuniserer godt, er smidig i din væremåte og du er involverende og trygg på egen kompetanse, men vet at andres kunnskap og erfaring også er en berikelse.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser med gode forsikring- og pensjonsavtaler.

For nærmere informasjon om stillingen og ønske om en konfidensiell samtale, kontakt Assessit AS ved John Holen tlf. 924 31 993 eller Gunn Elin Trettsveen tlf. 454 55 043.
Alle henvendelser til Assessit AS behandles konfidensielt, hvis ønskelig også overfor Allskog i prosessens innledende fase.

Søknadsfrist; 29. januar 2023. Søk her.