0 x 0
allskog_fb_topbanner_820x312

ledige stillinger

hhhjijijiEr du interessert i en fysisk krevende jobb i skogen i sommer?

ALLSKOG og Skogselskapet i Trøndelag søker sesongarbeidere til å utføre skogplanting og ungskogpleie i sommer, i Melhus, Steinkjer og Namsos.

Vi ønsker å sette sammen lag på 2-4 personer som kan jobbe i ulike geografier for en periode på ca. 4 uker.

Vi søker deg som har stor arbeidskapasitet, liker å arbeide utendørs og som har et stort pågangsmot.

Arbeidsperioden vil være mellom midten av juni til midten av juli.

Det er en fordel om du har kjennskap til skogbruket som næring, men det viktigste er at du tåler fysisk hardt arbeid i all slags vær. Det er en forutsetning at du har førerkort eller klarer å komme deg rundt til oppdragene i kommunen selv.

Alle som blir engasjert må ta et digitalt kurs gjennom skogskolen.no, og opplæring vil skje i samarbeid mellom Skogselskapet og ALLSKOG.

Lønn er akkordbasert, i henhold til tariffen i Naturbruksoverenskomsten.

 

Søknad og CV sendes til ole.hestmo@allskog.no

 

Søknadsfrist 31 mars.

 

Er du skogstudent som ønsker ledererfaring?

ALLSKOG og Skogselskapet i Trøndelag søker engasjerte arbeidsledere som kan organisere skogplanting og ungskogpleie i sommer, i Mehus, Steinkjer og Namsos.

Som arbeidsleder vil du ha ansvar for 3-4 personer som skal gjennomføre ulike skogkulturoppdrag. Du skal sikre god kvalitet i gjennomføringen, og sørge for at de har det de trenger for å arbeide godt og effektivt.

Arbeidsperioden vil være mellom midten av juni til midten av juli.

Som arbeidsleder er det en forutsetning at du har kjennskap til skogbruket som næring, og en fordel om du er skogfaglig student. Du bør være en person som liker å samarbeide, og som liker å ta ansvar. Du må ha førerkort.

Du vil få grundig opplæring av Skogselskapet og ALLSKOG, og mulighet for å tilegne deg god kompetanse på praktisk skogbruk.

 

Lønn etter avtale.

Søknad og CV sendes til ole.hestmo@allskog.no

 

Søknadsfrist 31 mars.

Leder ALLSKOGservice Kirsti Hertzberg Glazer, mobil 90 90 10 17.

 

Søknadsfrist innen:----

Søknad med CV sendes til kirsti.glazer@allskog.no

Leder ALLSKOGservice Kirsti Hertzberg Glazer, mobil 90 90 10 17.

 

Søknadsfrist innen:----

Søknad med CV sendes til kirsti.glazer@allskog.no

Leder ALLSKOGservice Kirsti Hertzberg Glazer, mobil 90 90 10 17.

 

Søknadsfrist innen:----

Søknad med CV sendes til kirsti.glazer@allskog.no

Leder ALLSKOGservice Kirsti Hertzberg Glazer, mobil 90 90 10 17.

 

Søknadsfrist innen:----

Søknad med CV sendes til kirsti.glazer@allskog.no

Leder ALLSKOGservice Kirsti Hertzberg Glazer, mobil 90 90 10 17.

 

Søknadsfrist innen:----

Søknad med CV sendes til kirsti.glazer@allskog.noL

Ledig stilling som hogstmaskinfører i ALLSKOG Entreprenør

ALLSKOG Entreprenør er et heleid datterselskap av ALLSKOG SA som har sitt nedslagsfelt fra Sunnmøre til Bodø og hovedkontor på Tunga i trondheim. Selskapet har i dag 8 skogsmaskinlag bestående av 8 lastbærere, 8 hogstmaskiner, 3 gravemaskiner og en T-vinsj for drifter i utfordrende terreng.

Vi søker etter deg som har erfaring og kan kjøre hogstmaskin i områdende fra Sunnmøre og opp til Trøndelag. Arbeidssted vil variere ut ifra oppdragene, og reising vil derfor måtte påregnes.

Du vil ha ansvar for kjøring av hogstmaskin i ulik type terreng, og må ta deg av det daglige vedlikeholdet av maskinen. Maskinparken per i dag består av Ponsse og Komatsu.

Vi tilbyr en lærerik heltidsstilling i et ambisiøst og utviklende miljø. Du vil ta del i gjennomføringen av hogsten, og vil bli vist stor tillit. Dette er en arbeidsplass hvor den rette kandidaten kan vokse og utvikle seg.

Vi ser etter deg som er nøyaktig og kan løse oppgaver på en effektiv og ansvarsbevisst måte. Underveis i en hogst må man være forberedt på at ulike ting kan skje, og du må være god på problemløsning. God kommunikasjon med skogeiere og tømmerinnkjøpere er viktig i rollen som skogsmaskinfører, men du må også kunne jobbe godt selvstendig.

 

Du må ha erfaring fra skognæringa og gjerne fagbrev i maskinell drift.

Vi tilbyr en konkurransedyktig lønn i et godt arbeidsmiljø, med gode pensjons- og forsikringsordninger. Du vil ha tilgang til en moderne maskinpark og bilordning.

ALLSKOG Entreprenør er en trygg arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter både innen skogsmaskinoperatør og mer tverrfaglig i skognæringa.

 

Spørsmål rettes til daglig leder i ALLSKOG Entreprenør Ole Kjetil Lagaard på tlf. 98858755

Søknad og CV sendes til ole.lagaard@allskog.no

Søknadsfrist: 31. august

 

LEDIGE STILLINGER I ALLSKOG BIO

ALLSKOG BIO er i vekst og søker nye medarbeidere:
  • Driftsansvarlig/operatør ved vår avdeling ved Elkem Salten. Fast stilling, 100%
  • Maskinførere/operatør ved våre avdelinger ved Holla, Orkanger og Salten. Ekstrahjelp.
Stikkordsform; Arbeidet er knytta til produksjon av treflis – flis som leveres til smelteverka i regionen. Fagbrev eller annen relevant erfaring. Vi tilbyr gode lønns- og arbeidsvilkår, fleksibel arbeidstid, skiftordning, selvstendig og utfordrende arbeidsoppgaver.
 
Spørsmål rettes til driftssjef John Ivar Strand, tlf 997 11 043 

Søknadsfrist: 20. august

Søknad sendes til Kjell.staberg@nordenergi.no