0 x 0
lyslogo

Markedsrapport august 2018


Ved inngangen til høsten 2018 øker prisene markant både på sagtømmer og massevirke.

Ta en prat med din lokale skogbruksleder for å få mere informasjon, både i forhold til pris og planlegging av hvordan vi best kan ivareta skogen din, også på lang sikt.

Du kan finne oversikt av skogbrukslederne HER

 

Tømmermarkedet forklart

Salgssjef i ALLSKOG, Jostein Smemo, forklarer tømmermarkedet.

- Prisene har steget kraftig ved inngangen til sommeren og det er mange forhold som er med på å påvirke dette. Begrenset vinterproduksjon, større etterspørsel etter fiber globalt, samt at dårligere tømmerkvalitet, altså energivirke, forsvinner inn i fyringsanlegg rundt omkring i Europa. Dette fører til stadig økende trykk på massevirkeprisen, der bedre tømmerkvalitet blir brukt for å holde disse anleggene i gang.

- Det er også stor etterspørsel etter sagtømmer. Trelastmarkedene globalt er stort sett preget av positiv pris og forbruksutvikling. Dette skjer også i Norge i noe mindre grad. På samme tid er det innført begrensninger på hogstaktiviteten i deler av Skandinavia pga tørt vær, som igjen påvirker tilgangen og prisutvikling på marginalvolum.

I denne markedssituasjonen kunne ALLSKOG, gjennom gode forhandlinger, skape gode vilkår til skogeieres fordel.


* Se Norsk avvirkning og gjennomsnittlig virkespris fra Statistisk Sentralbyrå nederstFastpris på sagtømmer i Trøndelag

- ALLSKOG har for høsten økt prisene på de fleste sortiment. I tillegg har vi som den eneste aktør gleden av å tilby fastpris på gran sagtømmer. Skogeier vil oppleve en forutsigbarhet som er unik. Usikkerhet og uklarheter rundt oppnådd pris i forhold til basisstokk unngås, forteller Smemo.

I denne omgang gjelder dette leveranser til InnTre og Kjeldstad.

Logg inn på Min Side

Finn nærmere oversikt av din skogdrift ved å logge deg inn på Min Side. Her får du også oppdateringer fra lokallagslederen din- og for skogeierlaget ditt.

Andelseiere i ALLSKOG får gratis tilgang til Allma Innsyn-programmet der skogeier får ta opp oppdatert plandata og alle nødvendige fakta om egen skog, når som helst.

Her finner du hvordan du bestiller Allma Innsyn.

Vi gleder oss å høre fra deg!


markedsrapport-2