0 x 0
innenlands-2018

Markedsrapport vinter 2018

Finn Markedsrapporten for vinteren 2018/2019 under "Aktuelle Dokumenter" i menyen til høyre på pc og nederst på mobil for en detaljert sammendrag av tømmermarkedet både innenlads og i utlandet.


Ole Lauglo, daglig leder i ALLSKOGs datterselskap WoodNor AS hjelper deg å forstå markedsrapporten for vinteren 2018/2019, hva skogeierne kan forvente seg og gir konkrete råd til en skogsdriftsplan. 

VI ER PÅ TOPPEN - HOGG OG INVESTER!

ALLSKOGs markedsrapport tegner et entydig bilde: Det er gode tider i skogbruket og i skogindustrien. Det har det vært før også, for eksempel i 2008. Den gang raknet imidlertid idyllen etter bare noen måneder, og endte i en global finanskrise. Virkesprisene ble feid med i dragsuget, og falt 100 kroner kubikken i løpet av det påfølgende året.

Denne gangen ser fjellet ut til å være flatere på toppen. Bak bildet av de gode tidene for skogbruket her hjemme, ligger et økonomisk verdensbilde hvor alle de tre viktigste markedene – Europa, USA og Østen – er i en samtidig oppgangsbølge. Den økonomiske veksten har ikke vært veldig rask i noen av disse regionene, men den har til gjengjeld vært utholdende.

Vi i WoodNor, som lever av internasjonalt kjøp og salg av tømmer, prøver å følge verdensøkonomien tett. Vi tror de gode tidene vil holde seg ennå noen år, men at toppen er nådd. Veksten flater nå ut, særlig i USA og Europa.

For oss skogeiere (ja, jeg er en slik en jeg også) betyr dette stor valgfrihet. I og med at både sagtømmerprisene og massevirkeprisene er høye samtidig, kan vi velge å hogge fin skog med høy sagtømmerandel, eller vi kan like gjerne ta dårlige bestand med mye råte og andre virkesfeil som gir store sliplunner.

Jeg ville valgt en kombinasjon: Jeg ville gått løs på skogbestand som har store volum, men som samtidig har høy andel massevirke. Dette er gjerne bestand som har ganske små stammer, fordi det er planta tett eller fordi de ikke er tynna. Eller det er bestand med mye gankvist og dobbel-topper, som følge av snøbrekk eller feil plantemateriale. Ved et sånt valg drar en nytte av gode priser på både sagtømmer og massevirke, og en får ut stort volum og høy netto inntekt på kort tid.

Dessuten – og her er det viktigste: Jeg ville ført storparten av nettoen tilbake til skogeiendommen. For egentlig er det få av oss som trenger ei slik ekstrainntekt i dag: arbeidsledigheten er rekordlav, og lånerenta er fortsatt bare 2-3%. Det kan, nei det vil, komme dårligere tider. Når de dagene kommer, kan det være kjekt å eie skog som er lett tilgjengelig. Og hvor volumet er høyt og kvaliteten god, som følge av riktig ungskogpleie (og tynning, der det er fornuftig).

Sjøl skal jeg hogge et bestand som vart planta på 50-tallet av min kjære far, hvor det står 60-70 kubikk per dekar, men med mye gankvist og andre virkesfeil.

Og pengene? – De bygger jeg skogsbilvei for. Det smalt friskt fra ei salve forrige dagen. Når de steinmassene er fordelt ut over 2 km ny vei, og det er lagt grus på toppen, har jeg plutselig økt nettoverdien på framtidsskogen med minst 50 kroner kubikken. De kronene kan bli gode å finne om noen år!

markedsrapportsak-vinter-2018