0 x 0

Meld inn endringer

Andelseiere i ALLSKOG plikter å melde inn endringer i skogeierskapet sitt. Dette kan være informasjon om kjøp og salg av skogeiendommer, grenser, generasjonsskifte og annet.

Om du har gjennomført endringer siden du ble andelseier i ALLSKOG eller har endret adresse, telefonnummer eller e-post, send en e-post til Firmapost@allskog.no