0 x 0
slump

Meld inn slumpen

Har du tømmer liggende igjen i skogen etter hogst? ALLSKOG henter slumpene og leverer til industrien, så du som skogeier tjener raske penger på å melde ifra.

FINN SKJEMAET HER.