0 x 0
misreg-meraker

Miljøregistrering i skog (MiS)

ALLSKOG gjennomfører miljøregistreringer i skog slik at eiendommen blir sertifisert og kan levere sertifisert tømmer.

Miljøregistreringer i skog skal framskaffe informasjon om viktige miljøkvaliteter i skogen til bruk for skogeier. Kartleggingen foretas som en integrert del av skogbruksplanleggingen, og informasjonen bearbeides sammen med skogbruksplandataene og presenteres for skogeier i en skogbruksplan. Skogeier kan med basis i registreringene foreta en utvelgelse av miljøforekomster som skal ivaretas. (SLF - Rundskriv om skogbruksplanlegging med miljøregistrering) 
Det gis tilskudd til denne registreringen når det gjennomføres innenfor et skogbruksplanleggingsprosjekt. Det er derfor viktig at skogeiere blir med når det gjennomføres skogbruksplanleggingsprosjekt i en kommune.

For å få MiS på eiendommen din slik at også du kan leverer tømmeret ditt til ALLSKOG bestill skogbruksplan i aktuelle prosjekter eller ta kontakt MiS-ansvarlig i ALLSKOG for mer informasjon.