0 x 0

Bruk av skogbruksplaner

Fikk du ny skogbruksplan i 2015, og så var du på kurs, men så ble det ikke noe mer av det? Eller fikk du hogd, men har fortsatt ting du lurer på om skogbruksplanen din? Andre spørsmål om skogen?

Melhus skogeierlag har trommet sammen et lag bestående av vår lokale skogbruksleder Håvard Telebond, skogsjef i kommunen Ole John Sæther, pådriver Morten Lien fra Lensa-nettverket og Endre Hugdal fra Allskog. Til sammen vil vi få korte introer om disse temaene:

- Behandling av ulike hogstklasser

- Skogfond

- Tilskuddsordninger

- Digital skogbruksplan (Allma)

- Verdier i skogen. Hva kan jeg som skogeier sitte igjen med etter ei drift?

Ta med skogbruksplanen din og møt opp! Samme kurs kjøres på Flå og på Hovin. Du velger det tidspunktet som passer best for deg. Det vil bli rikelig tid til å stille spørsmål og sette seg ned sammen med skogbruksleder, pådriver eller andre til å få svar på det du måtte lure på. Servering av kaffe og noe søtt.

Velkommen!

Hilsen styret i Melhus skogeierlag