0 x 0

Skogkveld

Velkommen til en høyaktuell skogkveld! Det er fire programposter, alle med høy relevans for enhver skogeier i bygda.

 1. Arne Steffenrem - Nibio / skogrføverket

  Fra villparing til foredling: Avl og økonomi med foredla skogplanter.

 2. Snorre Furberg - adm dir i Allskog

  Skogeiersamvirke i heite tømmermarkeder

 3. Per Gjellan - Snåsa kommune

  Rikets tilstand - skogaktivitet i Snåsa kommune gjennom 2017, og eventuelle føringer for 2018.

 4. Snåsa skogeierlag: Tempoplan for oppdatert skogbruksplan i Snåsa.

  MiS må oppgraderes, ressursoversikt og tiltaksplan er snart utdatert, og skogeierlaget er på startstreken med et prosjekt for oppdatering av skogbruksplan. "Obligatorisk" deltakelse for alle som vil levere tømmer til industrien i framtida.