0 x 0

Skogkveld i Eidsdal

Muligheiter for skogsdrift i Eidsdal - Norddal

Skogeigarlaget inviterer til skogkveld der tema er:

Muligheiter for skogsdrift i Eidsdal – Norddal.

Utfordringar- logistikk – flaskehalsar kommunale og fylkeskommunale vegar, transport av tømmer ut av bygdene.

Kva kan Allskog og det lokale skogeigarlaget gjera for skogeigarane?

Vi møter:

Næringssjef Toralf Klokkehaug: Orientering om kommunale tilskotsordningar.

Fykesskogmester Åsmund Asper: Tilskotsordningar administrert av Fylkesmannen (drift- vegbygging).

Skogbruksleder Per Gunnar Sande: Orientering om Allskog sin aktivitet i område.

Enkel servering. Velkommen!

Stordal/ Norddal skogeigarlag