0 x 0

Skogdag

Det blir visning av skogryddingsutstyr v/Remset maskin, flishogger v/Øyvind Hoel, informasjon om plantevernmiddel til krattrydding v/Jon Geirmund Lied.

Bålkaffe med tilbhehør

30. mai fra 14-18 på vegen opp mot Omenås sætra