0 x 0

Skogdag i Selbu

Selbu skogeierlag inviterer andelseiere og andre interesserte til skogdag tirsdag 11. september fra kl. 1600.

Tema for dagen er:

- markedsituasjonen for tømmer og priser

- taubanedrift og skogsdrift i vanskelig terreng

Fra ALLSKOG møter markedssjef Karin K. Hokstad og skogbruksleder Borgar Østerås.

Det blir kaffe og grilling av pølser.

Vel møtt!