0 x 0

Skogmøte i Malvik

Svebergtunet onsdag 19.9 kl. 1930

Malvik skogeierlag inviterer alle som er interessert i et aktivt skogbruk til skogmøte på Svebergtunet onsdag kveld (19.9).

Møtet vil ha hovedfokus på rekruttering.

Skogeierlaget, Allskog, Landbrukskontoret og Nidaros skogforum vil presentere skogbruket lokalt og regionalt.

Det blir servering.

Møteslutt ca kl. 2200.

Velkommen!