0 x 0

Høstmøte mandag 12.11. kl.1900

Tingvoll skogeierlag inviterer

Tingvoll skogeierlag inviterer til Høstmøte på Gyl Grendahus 12.11. Kl 1900.

Agenda:

Snorre Furberg sjef i Allskog kommer og orienterer om virkespriser ,og Allskog.

Ola Bakken fra Allskog kommer og orienterer om hogst mm

Skogbruksjef Lars Erling Koksvik orienterer om aktuelle ting for Skogbruket Tingvoll

Alf Sollid, vår utsending fra Skoglaget til Regionmøtet i Stjørdal 1-2. november orienterer fra møtet.

Servering av mat.

Velkommen!

Styret I Tingvoll Skogeierlag.