0 x 0

Skogdag i Liabygda

I samband med storstilt skogsdrift i Liabygda, både på gran og furu, vert det arrangert skogdag laurdag 17. november kl 1200.

Oppmøte i «Sponja», midt mellom Stavseng og Gravaneskrysset.

Program:

 Tall frå drifta.

 Økonomi.

 Foryngelse.

 «Rett» hogsttidspunkt.

Allskog v/skogbruksleiar, Skogbrukssjef og skogsentreprenør står for det faglege innhald

Arrangører:

Stranda skogeigarlag

Norddal og Stordal skogeigarlag.

Stranda kommune.