0 x 0

Skogkveld

Tema: Gjødsling av skog

- Innledning om gjødsling av skog v/Fylkesskogmester Trond Rian

- Skisse for planlegging og gjennomføring av gjødslingskampanje i kommunene Namsskogan, Høylandet og Grong sommeren 2019 v/Knut Sklett m fl.

- Enkel bevertning, spørsmål og diskusjon underveis

Pga bevertning påmelding innen 18. nov til Bård Håvard Viken tlf 92821549, epost: bhviken@start.no eller Audun Veium tlf 41931413, epost: aveium@online.no