0 x 0

Høstmøte i Tingvoll skoglag

Møtet startet med at Peder O. Skar ønsket de fremmøtte velkommen og deretter ble det servert varm mat og kaffe m.m. 32 deltakere møtte inkl. gjester fra Gjemnes og Frei. Leder i Allskog, Snorre Furberg holdt ett godt innlegg vedr. forhandlinger og prisfastsetting både eksternt og innad i Allskog. Div. spørsmål og kommentarer. Skogbruksleder Lars Koksvik redegjorde for situasjonen lokalt for skogeierene i Tingvoll og tidsfrister for ev. tilskudd. Ola Bakken redegjorde for hogst lokalt mens Alf Sollid fortalte kort om oppmøtet ved regionverkstedet i Stjørdal. Astrid Bye fortalte om situasjonen vedr. ungskogpleie. Ett meget vellykket møte.