0 x 0

Informasjonsmøte om skogtakst i Overhalla

ALLSKOG inviterer til informasjonsmøte om skogtakseringsprosjektet i Overhalla kommune! 🌲🗺️

En ressursoversikt/skogbruksplan er en «varetelling» av skogen på eiendommen til skogeier som også gir oversikt over skogens ressurser og miljøverdier. Den er det beste verktøyet til en aktiv forvaltning av eiendommen!


For mer informasjon om prosjektet følg denne linken.


Plansjef Vegard Aune møter for ALLSKOG Plan og vil orientere om prosjektet og svare på spørsmål.


Vel møtt til alle skogeiere i Overhalla!