0 x 0

SKOGKVELD

Skogkveld tirsdag 15. januar (NB: flytta fra 8. jan) kl. 19.30 i Vassbotna forsamlingshus.

Tema:

- Tømmerpriser og kapperegler v/ Ola Sigurd Grongstad

- Informasjon/presentasjon av Allma (skogbruksplan på mobil/nettbrett)

- Informasjon og utstilling fra Høylandet auto; motorsager, ryddesager, stangmontert ryddesag på batteri eller bensin, verneutstyr mv v/ Geir Morten Omli

- Skoggjødslingskampanje sommeren 2019

- Info om "Min Side" på nettsida til Allskog

Servering!

Velkommen på skogkveld !